Sinds 1 januari 2018 bundelt Wunian samen met De Dorpel, De Tandem, Het Bint, tweb en De Kangoeroe zijn krachten onder de naam van Fiola vzw.

Bezoek hier onze nieuwe website www.fiolavzw.be


Sinds 1 januari 2018 bundelt Wunian samen met De Dorpel, De Tandem, Het Bint, tweb en De Kangoeroe zijn krachten onder de naam van Fiola vzw.

Bezoek hier onze nieuwe website www.fiolavzw.be

telefoon: 09 236 28 78  |  Wunian vzw, Fraterstraat 36, 9820 Merelbeke  |  e-mail: info@wunian.be

Wat doen we?

Je krijgt een begeleider. Jullie spreken samen af hoe vaak je begeleiding krijgt, op welke datum en uur, en waar de gesprekken doorgaan (bij jou thuis, op het bureau van Wunian of elders).

Je begeleider helpt je om zo zelfstandig mogelijk te leven. Er wordt rekening gehouden met wat je goed kan en wat je minder goed kan.

Als je begeleider door omstandigheden (ziekte, verlof, ...) niet kan komen, kan de dienst voor vervanging zorgen.

 

Je begeleider kan je ondersteunen bij:

wonen-huishouden

We ondersteunen je bij het zoeken naar een betaalbare woning, de inrichting ervan en de administratieve regelingen. We geven advies bij de organisatie van je huishouden. We doen geen huishoudelijke taken, boodschappen op regelmatige basis, klusjes, verhuis... We kunnen je wel helpen zoeken naar iemand in je omgeving of een dienst die je daarbij kan helpen.

administratie

We helpen je om je papieren te begrijpen, er gepast en tijdig op te reageren, en overzichtelijk te bewaren. Indien nodig kunnen we meegaan naar diensten.

geldzaken

We kunnen je advies geven bij het omgaan met je geld. Wij doen geen budgetbeheer. Als het nodig is, helpen we je de stap te zetten naar het CAW, OCMW, collectieve schuldbemiddeling of voorlopig bewindvoerder.

tewerkstelling-dagbesteding

We gaan met jou op zoek naar een aangepaste tewerkstelling of zinvolle dagbesteding, samen met gespecialiseerde diensten. Als je problemen ondervindt op je werk of dagbesteding, kan je dit met je begeleider bespreken.

vrije tijd

We kunnen samen het bestaande vrijetijdsaanbod verkennen en je helpen een keuze te maken. Indien nodig kunnen we je begeleiden bij de eerste contacten.

gezondheid

We kunnen raad geven over voeding, hygiëne, verzorging en een gezonde levenswijze. Indien nodig kunnen we je begeleiden bij doktersbezoeken.

gevoelens en relaties

Je kan met ons praten over hoe je je voelt. Ook je relatie met partner, familie, vrienden,… kan je bespreken. We kunnen met jou op zoek gaan naar manieren om je beter in je vel te voelen en helpen zoeken hoe je je relaties kan behouden, verbeteren of uitbreiden.

opvoeding van en zorg voor de kinderen

Je kan je vragen of zorgen rond de opvoeding van de kinderen aan je begeleider voorleggen. We ondersteunen je bij contacten met gespecialiseerde diensten (Kind en Gezin, kinderopvang, school, CLB...)

Begeleid wonen

  • de begeleiding kan wekelijks doorgaan
  • de begeleiding is gratis

Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening

  • per kalenderjaar heb je recht op maximaal 36 huisbezoeken; als je naar het bureau van Wunian komt zijn er meer begeleidingen mogelijk
  • een begeleiding duurt minimaal 1 uur en maximaal 2 uur
  • de begeleiding is betalend
  • Download de folder voor RTH Oost-Vlaanderen

• e-mail: info@wunian.be
• telefoon: 09 236 28 78
Bij afwezigheid kan je een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. Spreek dan je naam, telefoonnummer en je boodschap in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

• fax: 09 236 30 75
• Wunian vzw, Fraterstraat 36, 9820 MerelbekeGrotere kaart weergeven